Sodininkų bendrija "Sodžius-4"


Parašykite komentarą

Dėl nuotekų tvarkymo

Vilniaus susivienijimas “Sodai“ priminė dėl nuotekų tvarkymo ir atsiuntė taisykles. Taisyklės priimtos senokai (2011 m.), bet aktualios ir šiandien.

Sąrašas įmonių, kurios užsiima nuotekomis guli čia,

Reklama