Sodininkų bendrija "Sodžius-4"


Parašykite komentarą

Pakartotinis visuotinis-rinkiminis susirinkimas

2017 m. liepos 1 d., penktadienį, 11 val. įvyks sodininkų bendrijos „Sodžius-4“ narių ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas.

Susirinkimo vieta – prie vandens bokšto (Kryžiokų sodų 4-oji g-vė)

Darbotvarkė:
1. Narių registracija
2. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimas.
3. Valdybos 2016-2017 m. ataskaita ir jos tvirtinimas.
4. Revizijos komisijos ataskaita ir jos tvirtinimas.
5. Naujos valdybos ir revizijos komisijos rinkimai.
6. Naujo valdybos pirmininko ir revizijos komisijos pirmininko rinkimai.
7. Pajamų – išlaidų sąmatos 2017-2018 m. Svarstymas ir tvirtinimas.
8. Naujų sodo bendrijos narių priėmimas.
9. Einamieji reikalai.

 

SB Valdyba


Komentarų: 1

Dėl informacijos apie bendrijos veiklą per 2016-2017 m. (atsakymas į pareiškimą)

2017 m. birželio 3 d. p. R.J. Rigertas bei kiti sodų bendrijos nariai kreipėsi pareiškimu į sodų bendrijos pirmininką dėl išsamios informacijos sodų bendrijos nariams apie bendrijos veiklą per 2016-2017 m. ataskaitinį laikotarpį. Pareiškimo tekstą rasite čia.

Atsakydamas gerbiamam R.J. Rigertui bei kitiems pasirašiusiems pareiškimą nariams, sodų bendrijos pirmininkas Antanas Molis informuoja, jog visa  informacija bus  teikiama  mūsų   internetinėje  svetainėje   ir skelbimų  lentose.

Atsakyme sodų bendrijos nariams taip pat atkreipiamas dėmesys, jog:

 1. Valdybos kvietime  nurodyta  susirinkimo  vieta ir laikas.  Taip pat visa informacija yra paskelbta  ir valstiečių laikraštyje.
 2. Sodininkų bendrijos ,,Sodžius -4’’ 2016-2017 metų sąmata ir išlaidų ataskaita.
 3. Sodininkų bendrijos ,,Sodžius -4’’ 2017-2018 metų numatomų darbų sąmata.
 4. Šiuo metu neturiu nei vieno prašymo kandidatuoti  į bendrijos valdybą  ar į revizijos komisijos narius.
 5. Bendrijos įstatai bus ruošiami 2017 -2018 m., derinami su teisininkais ir projektas bus paskelbtas mūsų internetinėje svetainėje „Sodžius 4‘‘ susipažinimui.
 6. Su buhalteriniai dokumentais galima susipažinti, pas buhaltere Birute  Lašiene suderintu laiku. ( sutartys,sąskaitos faktūros ir t.t.)

.


Parašykite komentarą

SUSIRINKIMAS

2017m. birželio 16 d., penktadienį, 19 val. įvyks
sodininkų bendrijos „Sodžius-4“
narių ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas.

Susirinkimo vieta – prie vandens bokšto (Kryžiokų sodų 4-oji g-vė)

Darbotvarkė:
1. Narių registracija
2. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimas.
3. Valdybos 2016-2017m. ataskaita ir jos tvirtinimas.
4. Revizijos komisijos ataskaita ir jos tvirtinimas.
5. Naujos valdybos ir revizijos komisijos rinkimai.
6. Naujo valdybos pirmininko ir revizijos komisijos pirmininko rinkimai.
7. Pajamų – išlaidų sąmatos 2016-2017m. Svarstymas ir tvirtinimas.
8. Naujų sodo bendrijos narių priėmimas.
9. Einamieji reikalai.

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas įvyks 2017 m. liepos 1 d., šeštadienį, 11 val. toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę.

 

SB Valdyba


Parašykite komentarą

2014 m. gegužės 23 d. visuotinis susirinkimas

Su Š.m. gegužės 23 d. (šeštadienį) 12 val., prie vandens bokšto (Kryžiokų sodų 4-oji g.) įvyks sodininkų bendrijos “Sodžius-4“ narių ataskaitinis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Valdybos 2014-2015 m. ataskaita ir tvirtinimas
 2. Revizijos komisijos ataskaita ir jos tvirtinimas
 3. Pajamų- išlaidų sąmatos 2015-2016 m. svarstymas ir tvirtinimas
 4. Naujų sodo bendrijos narių priėmimas
 5. Einamieji reikalai

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis-rinkiminis susirinkimas įvyks 2014-06-06, šeštadienį, 12 val. toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę.

Su revizijos ataskaita galite susipažinti čia.

Su 2014 -2015 m. išlaidu projektu čia