Sodininkų bendrija "Sodžius-4"


Parašykite komentarą

2019 m. birželio 7 d. vyks ataskaitinis susirinkimas

2019m. birželio 7 d., penktadienį, 19 val. įvyks sodininkų bendrijos „Sodžius-4“
narių ataskaitinis susirinkimas. Susirinkimo vieta – prie vandens bokšto (Kryžiokų sodų 4-oji g-vė)

Darbotvarkė:
1. Narių registracija
2. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimas.
3. Valdybos 2018-2019 m. ataskaita ir jos tvirtinimas.
4. Revizijos komisijos ataskaita ir jos tvirtinimas.
5. Pajamų – išlaidų sąmatos 2019-2020m. Svarstymas ir
tvirtinimas.
6. Naujų sodo bendrijos narių priėmimas.
7. Einamieji reikalai.

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis ataskaitinis susirinkimas įvyks 2019 m. birželio 22 d., šeštadienį, 11 val. toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę.

S.b. „Sodžius-4“ valdyba.

Pateikiame Susirinkimo dokumentus:

2018-2019 išlaidų sąmata.

2019-2020 numatomų darbų sąmata.

Reklama


Parašykite komentarą

Gatvių remontas nr.2

Sveiki,

per mūsų susirinkimus labai dažnai yra priekaištaujama, kad SB gatvės priklauso savivaldybei ir ji privalo jas tvarkyti, o ne mes patys…

Lygiagrečiai mūsų pačių rengtam kelių atnaujinimo projektui buvo išsiųstas oficialus prašymas savivaldybei dėl Kryžiokų sodų 7-osios gatvės.

Pateikiame gautą savivaldybės atsakymą

Citata: “Sudarant planuojamų rekonstruoti ar kapitaliai remontuoti gatvių sąrašą pirmenybė taikoma aukštesnės kategorijos gatvėms, kuriuose yra didesnis automobilių eismo intensyvumas (įskaitant ir viešąjį transportą) ir kuriomis naudojasi didesnis gyventojų skaičius.“

Taigi… ko ir kiek lauksime ? Gal pataupom kelis metus ir pasinaudojam “50/50“ programa kol yra dar galimybė ?

 

 


Komentarų: 1

Dėl informacijos apie bendrijos veiklą per 2016-2017 m. (atsakymas į pareiškimą)

2017 m. birželio 3 d. p. R.J. Rigertas bei kiti sodų bendrijos nariai kreipėsi pareiškimu į sodų bendrijos pirmininką dėl išsamios informacijos sodų bendrijos nariams apie bendrijos veiklą per 2016-2017 m. ataskaitinį laikotarpį. Pareiškimo tekstą rasite čia.

Atsakydamas gerbiamam R.J. Rigertui bei kitiems pasirašiusiems pareiškimą nariams, sodų bendrijos pirmininkas Antanas Molis informuoja, jog visa  informacija bus  teikiama  mūsų   internetinėje  svetainėje   ir skelbimų  lentose.

Atsakyme sodų bendrijos nariams taip pat atkreipiamas dėmesys, jog:

  1. Valdybos kvietime  nurodyta  susirinkimo  vieta ir laikas.  Taip pat visa informacija yra paskelbta  ir valstiečių laikraštyje.
  2. Sodininkų bendrijos ,,Sodžius -4’’ 2016-2017 metų sąmata ir išlaidų ataskaita.
  3. Sodininkų bendrijos ,,Sodžius -4’’ 2017-2018 metų numatomų darbų sąmata.
  4. Šiuo metu neturiu nei vieno prašymo kandidatuoti  į bendrijos valdybą  ar į revizijos komisijos narius.
  5. Bendrijos įstatai bus ruošiami 2017 -2018 m., derinami su teisininkais ir projektas bus paskelbtas mūsų internetinėje svetainėje „Sodžius 4‘‘ susipažinimui.
  6. Su buhalteriniai dokumentais galima susipažinti, pas buhaltere Birute  Lašiene suderintu laiku. ( sutartys,sąskaitos faktūros ir t.t.)

.


6 Komentaras

Prasideda gatvių remontai

Atėjo šventė ir į mūsų kiemą 🙂

Džiugu pranešti, kad šiais metais asfaltuos Kryžiokų sodų 2-ają, Kryžiokų sodų 3-ają, Kryžiokų sodų 4-ają bei Kryžiokų gatves. Pagaliau galėsime važiuoti ne “užlopinėtu“ ir neduobėtu asfaltu. Galime ruošti riedučius… Didelis AČIŪ SB “ Sodžius-4″ pirmininkui už ilgą ir nuoseklų triūsą 🙂

Deja, Kryžiokų sodų 5-oji liks netvarkyta. Kadangi viena gatvės pusė priklauso sodų bendrijai “Panerys“ ir šios bendrijos pirmininkas nusprendė neskirti lėšų gatvių tvarkymui.