Sodininkų bendrija "Sodžius-4"


Parašykite komentarą

2019 m. birželio 7 d. vyks ataskaitinis susirinkimas

2019m. birželio 7 d., penktadienį, 19 val. įvyks sodininkų bendrijos „Sodžius-4“
narių ataskaitinis susirinkimas. Susirinkimo vieta – prie vandens bokšto (Kryžiokų sodų 4-oji g-vė)

Darbotvarkė:
1. Narių registracija
2. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimas.
3. Valdybos 2018-2019 m. ataskaita ir jos tvirtinimas.
4. Revizijos komisijos ataskaita ir jos tvirtinimas.
5. Pajamų – išlaidų sąmatos 2019-2020m. Svarstymas ir
tvirtinimas.
6. Naujų sodo bendrijos narių priėmimas.
7. Einamieji reikalai.

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis ataskaitinis susirinkimas įvyks 2019 m. birželio 22 d., šeštadienį, 11 val. toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę.

S.b. „Sodžius-4“ valdyba.

Pateikiame Susirinkimo dokumentus:

2018-2019 išlaidų sąmata.

2019-2020 numatomų darbų sąmata.