Sodininkų bendrija "Sodžius-4"


Parašykite komentarą

2016 m. Visuotinio susirinkimo dokumentai

2016 m. birželio mėn. 11 d. įvyko Sodininkų bendrijos „Sodžius-4“ pakartotinas ataskaitinis susirinkimas. Kviečiame susipažinti su pateiktais dokumentais el. formoje:

Susirinkimo protokolas Nr.14 2016 06 11 d..
2015 – 2016 metų išlaidų ataskaita..
2016 – 2017 metų sąmata..
Finansinės veiklos patikrinimo aktas 2016 06 20 d..